Pojęcie suchego utonięcia używane jest potocznie, na objawy występujące po silnym zachłyśnięciu się niewielką ilością cieczy, najczęściej wodą.

Przeczytaj poniższy artykuł napisany przez ratownika medycznego z 15-letnim stażem, Marcina Sydora i dowiedz się, jak działać w przypadku objawów „suchego utonięcia”. 

Jak zapobiec suchemu utonięciu?

Brzmi bardzo groźnie i przeraża rodziców, którzy przed oczami mają czarne wizje uduszenia się swoich dzieci po kąpieli. Spokojnie, to są bardzo rzadkie sytuacje i trudne do „przegapienia”, poprzedzone licznymi, wzbudzającymi niepokój objawami.

Warto jednak wiedzieć o tym, na co zwrócić uwagę, udzielając pierwszej pomocy dziecku, które zachłysnęło się nieznaczną ilością wody. Najważniejszym postępowaniem w tym przypadku jest profilaktyka oraz obserwacja.

Słusznie, ale musi być w tym umiar i odpowiednia świadomość.

Wystarczy jeden niefortunny wypadek, poślizgnięcie się, niekontrolowane zanurzenie, by doszło do aspiracji płynu i obronnej reakcji organizmu.

Wówczas może dojść do różnego typu zjawisk określających utonięcie. Według WHO tonięcie określamy jako to, ze skutkiem śmiertelnym lub też bez takiego skutku. Istnieją jednak inne stosowane podziały, które WHO nie akceptuje, ale przyjęły się w medycynie i na poziomie pierwszej pomocy.

Rodzaje utonięcia:

 • mokre (wet drowning) – znaczna ilość wody dostaje się do dróg oddechowych powodując niedotlenienie,
 •  suche (dry drowning) – aspiracja niewielkiej ilości płynu prowadząca do odruchowego pobudzenia nerwu krtaniowego górnego, co powoduje skurcz głośni, a w konsekwencji niedotlenienie i utratę przytomności (w tego rodzaju przypadkach skurcz głośni nie zapobiega przedostawaniu się płynu do dróg oddechowych),
 • wtórne (secondary drowning) – spowodowane masywnym obrzękiem płuc, do którego dochodzi w okresie od 15 minut do 72 godzin od próby ratowania tonącego,
 • zespół zanurzeniowy (immersion syndrome) – spowodowany odruchowym pobudzeniem nerwu błędnego i zatrzymaniem czynności serca.

  (podział na podstawie: 
  E. Bloch-Bogusławska, E. Wolska, A. Paradowska, G. Grapatyn, Sądowo- lekarska analiza utonięd w materiałach Zakładu Medycyny Sądowej w Bydgoszczy w latach 1992-2002 *w:+ Archiwum Medycyny Sądowej Kryminalistyki 2008, LVIII, s. 150-151.)

Czy są błędne? Nie. Z punktu widzenia pierwszej pomocy nie mają one istotnego znaczenia, gdyż nie opieramy się na ich tezach. Osoba udzielająca pierwszej pomocy ma przede wszystkim rozpoznawać określone objawy, które mogą pojawić się podczas zdarzenia lub po jego wystąpieniu.

Wiesz jak udzielić pierwszej pomocy???

Jeżeli dojdzie do zdarzenia wzbudzającego niepokój, takiego jak zachłyśnięcie się wodą, kaszel i chwilowe trudności w zaczerpnięciu powietrza, ale wszystkie one ustąpią po krótkiej chwili, warto po prostu dziecko obserwować lub zgłosić się do najbliższej poradni lekarza rodzinnego lub do pomocy doraźnej, która przyjmuje po godzinie osiemnastej, w niedziele i święta, zastępując wspomnianego lekarza POZ. Istotą tej wizyty jest potwierdzenie dobrego stanu dziecka po takim epizodzie, wysłuchanie sposobu oddychania przy wykorzystaniu stetoskopu, ocenę wzrokową oraz używając pulsoksymetru do sprawdzenia wysycenia krwi tlenem. W razie wątpliwości dziecko zostanie przetransportowane do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jeżeli stan zdrowia dziecka będzie dobry, nie będzie wzbudzał wątpliwości, dziecko najpewniej zostanie pod opieką rodziców lub innych domowników.

W zależności od sytuacji objawy mogą pojawić się później, nie od razu. Warto być uważnym i mieć baczenie na zmiany dotyczące sposobu oddychania. Dziecko może z czasem w oddychanie, wkładać większy wysiłek, szybciej się męczyć, zrobić się bardziej drażliwe i apatyczne. Niepokojącymi objawami z pewnością będą również dolegliwości bólowe klatki piersiowej, gorączka czy wymioty.

Jeżeli takie objawy pojawią się z czasem, należy reagować adekwatnie do ogólnego wrażenia dziecka. Duszność, apatia, zaburzenia świadomości to z pewnością sytuacja, w której bezwzględnie będziemy wzywać Zespół Ratownictwa Medycznego. Kaszel, gorączka, nudności czy wymioty powinny zmobilizować nas do sprawnego udania się do najbliższego dziecięcego szpitala.

Rodzic z pewnością musi wiedzieć o tym, jak udzielić pierwszej pomocy dziecku, które natychmiast lub po dłuższym czasie przestało oddychać. Istnieje takie ryzyko, ale jest ono bardzo małe, a czas bez niepokojących objawów, zwykle działa na korzyść dziecka. Szansa, że dziecko z tego powodu umrze po kilku dniach, mimo że nie prezentowało wcześniej poważnych objawów, jest bardzo niska.

PAMIĘTAJ! W PRZYPADKU UTONIĘĆ ZAWSZE KLUCZOWA JEST PREWENCJA! BĄDŹ PRZY DZIECKU, OBSERWUJ JE I NA KĄPIELISKACH NIE ZOSTAWIAJ SAMEGO. 

 

 • NIGDY NIE ZOSTAWIAJ DZIECKA BEZ OPIEKI NAD WODĄ. Co więcej. Dziecko musi być pod opieką całkowicie trzeźwego opiekuna.
 • Korzystaj tylko ze strzeżonych kąpielisk. Obecność ratownika daje wysokie poczucie bezpieczeństwa.
 • Naucz się udzielać pomocy swojemu dziecku i innym! Idź na kurs pp lub skorzystaj z naszego KURSU PIERWSZEJ POMOCY online już teraz.

Kup kurs 50% taniej tylko do środy 6.07.2022

Źródła:

1. https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/utoniecia2022

2. https://www.webmd.com/children/features/secondary-drowning-dry-drowning

3. https://www.healthline.com/health/dry-drowning

4.Tomasz Górecki, Pierwsza pomoc w przypadku podtopienia, mp.pl 21.08.2017 (dostęp. 27.06.2022)

6. Wytyczne resuscytacji 2021, Zatrzymanie krążenia – postępowanie w sytuacjach szczególnych prc.krakow.pl (dostęp: 27.06.2022) https://www.prc.krakow.pl/wytyczne2021/rozdz1.pdf 

7. https://kids.bwc.nhs.uk/wp-content/uploads/2021/02/KIDS-guideline-drowing-V1-2-FINAL-CJ-BF-Jan-2019.pdf dostęp 01.07.0222

8.https://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/Drowning/ dostęp 30.06.2022

 

Chcesz poznać nasze książki i ebooki z przepisami?
Wszystko to znajdziesz w jednym miejscu – naszym alaantkowymSKLEPIE.
AlaantkowySklep